Hjem MIDDELALDER

Søk TITTEL-/FORFATTER

English French German Italian Norwegian Portuguese Russian Spanish

RSS


Middelalder Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
onsdag 28. oktober 2009 20:05
middelalder

Slegten KAMP (SMØR) av E. K. Elieson delvis søkbar E-BOK
Galtungernes ældste historie indtil 1660 av O. Olafsen søkbar E-bok
Nicolas Berghs Vaabenbog et utdrag fra boken "Slægten Aall" av Haagen Krog Steffens søkbar E-bok
Slægten BENKESTOK av Wilhelmine Brandt søkbar E-bok. Ekstern lenke (NB): Benkestokk-seminaret på Meløy 14-15/8-1999 (Tore Vigerust)
Gamle norske sigiller med forklaring E-bok (av K. Bentzon 1815)
Magnus Lagabøtes Landslov Av Absalon Taranger (søkbar E-bok)
HTML clipboard

Danmarks Len og Lensmend 1513-1596 Kr. Erslev


Kong Frederiks den Førstes danske Registranter
Nordiske Studierejser i Middelalderen

Den gamle Danske Adelsslægt Brockenhuus
Folk og Kirke i middelalderen


Skiftebrev etter Christopher Throndssøn Rustung
Bidrag til Familien Rosenkrantz's Historie.
James Hepurn (Jarl af Bothwell)`s tid i Bergen
Christopher Throndssøn Rustung, hans søn Enno, og hans datter Skottefruen

Tillæg til Afhandlingen om Chr.Throndssøn Rustung og "Skottefruen"
Absalon Pederssøns Dagbog over begivenheder, især i Bergen, 1552-1572
Om Fru Gørvel Fadersdatter og hendes Norske Jordegods
Norges Helgener
Kong Christiern den førstes historie 1448-1458.


Blandede optegnelser fra Bergens Historie 1275-1678.

Etterretninger om Biskopperne Olaf Thorkildssøn og Geble Pederssøn

Til forvaltningsrettes historie: Brunla Len og Lensmænd. Særskilt om Henrik Krummedikes forleninger i Norge.

Biskop Karl II af Hamar. Av Ludvig Daae


Olav Engelbriktsson 1523-1537

Erkebiskop Olav Engelbrektssons

Lidt om en VestNorsk stormandsæt i 12th aarh.
Om nogle Middelalderske Slægter i det Vestenfjeldske Norge.
Om Bergens Bispedømme i Middelalderen. del 1.

Om Stavanger Stift i Middelalderen.

Throndhjems Stifts Geistlige Historie fra Reformasjonen til 1814
Innholdsfortegnelse
Side 1- 99 (år 1152-1642)
Side 100-240 (år 1643-1814)

Af den "Heinesenske" Slægts Saga. Med en Innledning om færøesk Personalhistorie.
Raadmændene i de norske Kjøbstæder i Middelalderen
Handelen mellom England og Norge indtil begyndelsen av det 15.de. aarhundrede

Michel Beheims reise til Danmark og Norge i år 1450.


Konge-speilet
En krønike om Erkebiskop Olav Engelbergtssøn.

Nogle bidrag til
Erkebiskop Olav III Engelbrektssøns Historie
Den Thondhjemske Erkestols Sædesvende og Frimænd

Om slægterne Bolt og Kusse.


Sist oppdatert torsdag 11. oktober 2012 06:12
 

Noen ord...

 
Jeg vi framover overføre det meste av materialet mitt til Norsk Slektshistorisk Forening
Der vi det bli liggende på den lukkede medlemssiden. Når det gjelder de som er nettstedets sponsorer, så vil det ikke bli noen forandring. Jeg vil også i framtiden skanne og publisere slektshistorisk materiale om enn ikke så mye som før
Lars Ove
 

Jeg anbefaler


dna.as


banner

wangensteen.net på:
facebook